dandelion-864963_1920

Waarheid IS Stilte

Zodra jij Waarheid spreekt IS de Stilte vanzelf daar.

Niets in jou hoeft nog te verruimen en uit te reiken, er zijn geen gedachten meer, er IS enkel aanwezigheid, de Stille aanwezigheid van Zijn.

Hierin ben je voorbij aan elke vorm van ik kern. Niets in jou Doet nog iets. Alles is aanwezigheid en er IS enkel Waarheid. Dit gebeurt ook als je geïnspireerd spreekt, dan komen de woorden vanzelf door je heen, je denkt niet meer na, maar laat de woorden komen. Voel maar dat je hierin niet eerst hoeft te verruimen. Het IS gewoon.

Zodra de doener is opgehouden en je enkel alle gevoelens toelaat, je weet wie je Bent zal dit een constante zijn. De meeste mensen gaan nog in en uit, schakelen nog tussen gedachten en emoties en reiken nog uit naar het verruimdere veld van stilte. Dan beweeg je nog met je gedachten heen en weer, staat de doener in jou nog aan. Is het ikje nog bezig.

Zodra Waarheid zich in elk moment in jou aandient, zal de Stilte altijd aanwezig zijn. In elk moment.

 

Kwestbaarheid

Diepte onderzoek en werkelijk willen weten wat er speelt in jou en dit ten diepste toelaten in je gevoel is de enige weg hiernaartoe. De enige echte Waarheid willen weten. Het ego doorzien die alle kanten op glipt en alle mogelijke moeite doet om maar niet te willen zien wat werkelijk waar is. Alle verdedigings- en aanvalsmechanismen mogen doorzien worden. Slachtofferschap en daderschap, terugtrekken en groothouden, alles wordt ontleedt als jij dat wilt. Als jij werkelijk kiest voor die nieuwe aarde…

Ook spiritueel ego mag loslaten, het steeds mooier worden, mooie ervaringen hebben, het delen van je ervaringen met je vrienden, praten over je gevoel ipv het werkelijk te voelen. Alles wil doorzien en doorvoeld worden.

De nieuwe aarde ontstaat pas echt als jij Stil(te) wordt. Als ego doorzien is en Genade tot je gekomen is. Zo kwetsbaar open kunnen zijn, je ego ikje zien en toegeven dat het je ego ikje is, je diepste gevoelens en emoties toelaten, zonder er iets mee te moeten. Zo open dat alles er mag zijn, zelfs je diepste schaduwkanten, dan kan Genade, de Liefde tot jou komen. Niet andersom.

 

Diepte onderzoek, Inquiry

Jij kunt enkel aanwezig Zijn als je ook werkelijk aanwezig Bent, met alles erop en eraan.  Doorzie waar je weg gaat bij jezelf door alle trucs van het ego, waar zit je met je aandacht? Voel wat werkelijk Waarheid is. Dan ontmoet Stilte jou. Dan hoef je er nooit meer naar op zoek. Dan houdt de doener op.

Hoe vaker je deze inquiry doet, hoe meer je ruimte maakt om je diepste gevoelens en overtuigingen te ontmoeten, hoe meer kans bestaat dat je werkelijk Verlichting bereikt. Velen van ons willen enkel een mooier zelf opbouwen, willen niet echt elke laag van zichzelf ontleden en ontdoen van ego. Willen niet de echte Waarheid horen en zien. Telkens naar binnen en diepte onderzoek doen, jouw ego ikje doorzien. Waar neemt hij nog de leiding over jouw leven en probeert dit te doen over andermans leven? Waar dient zich telkens afgescheidenheid aan in jou en door jou? Wat is waar? Dit is de enige weg naar Verlichting. Naar die mooie nieuwe aarde. Niet lief doen. Niet uitreiken naar die mooie Liefde en in die momenten het even toestaan. Dan Ben je het (nog) niet maar doe je het.

 

Krachtig Zijn

Wil jij die hele weg lopen of duik je weer in je ego ikje, je oude overtuigingen, je verdedigingsmechanismen om maar niet werkelijk over te geven aan de Liefde, aan wat IS, aan je eigen grootsheid in Zijn? Durf jij echt te zien hoe krachtig je werkelijk Bent? Te zien waar je jezelf hebt moeten wegcijferen ten koste van anderen, door zoveel levens heen en vooral te zien dat je dat nu nog steeds doet. Die sterke overtuiging die er zo diep in zit dat jij het niet waard bent, niet goed genoeg bent, niet alle ruimte mag innemen. Die diepe pijn dient gevoeld te worden, ontmoet te worden. Die overtuiging dient ontleed te worden in Waarheid. Klopt het nu nog steeds of kun je nu wel je plek gaan innemen? Kun je nu, ja NU wel Waarheid spreken?

Je hebt mogelijk gezien hoe groot en krachtig het IS is en jij daar bang voor bent. Je doorziet dat jou ego er alles aan doet om hier maar niet in te gaan, dit maar niet toe te laten. Want vrienden waarmee je bondjes kunt vormen, je inzichten mee kunt delen, kunt praten over anderen, zullen niet meer bestaan. Je kunt alleen nog maar Waarheid spreken vanuit de staat van Zijn. Jezelf wegcijferen, klein of groot maken kan niet meer, al je muren dienen afgebroken te worden.

En, dat doe je door diepteonderzoek, doorvoelen, doorleven etc. Zodra jij ziet dat er verhalen komen, ook als je het grote plaatje ziet, toch naar binnen…..waar zit de geraaktheid, waar wil je niet naartoe, wat wil je niet zien en voelen?

Wil jij zo kwetsbaar kunnen zijn, dat alles zich opent en ontvouwt in jou, je geen kant meer op kunt, je geen enkel ego mechanisme meer de kans geeft, zodat de Liefde zich openbaart aan jou…de Liefde, dat waar je zo vreselijk bang voor bent?

 

Loop jij de hele weg?

Of blijf je liever klein en wil je dit leventje lekker behouden, vind je het wel goed zo? Wil je weten waar je aan toe bent en hou je liever de controle, de touwtjes in handen? Wil je graag lief doen en niemand kwetsen en vooral je (kleine) zelf niet?

Of wil jij Liefde Zijn, dat wat je zo goed kent, waar je juist zo naar verlangt, wat Echt is, wat Waar is, wat Zijn is. Dat wat Alles en niets is.

 

Willeke Ananda Jansen