nature-3306655_1280

Het volgen van de eigen stroom, onze Ware Natuur, krijgt ruimte

Hoe mooi is het te zien dat de eigen stroom bij ons allen steeds meer ruimte krijgt voor onderzoek en vervolgens voor richting geven. Voorheen ging het ontdekken van je eigen stroom vaak nog gepaard met afzetten, strijd en het gevoel het niet te mogen hebben. Vaak ervaarde je tegenwerking en was het innerlijk nog niet zover dat je je eigen stroom mocht hebben.

Op dit moment zie ik zo’n mooie ontwikkeling bij iedereen om helder te krijgen, zonder het vast te zetten, wat de stroom in elk moment mag zijn. In het grote veld van het universum zijn zoveel mogelijkheden en ideeën en tegelijkertijd oude matrixen van ‘moeten’, die soms in ons hoofd binnenkomen. Het volledig afstemmen met ons eigen basisgevoel lijkt dan nog een hele opgave. Ik zeg ‘lijkt’, omdat we eigenlijk wel altijd hebben gevoeld wat klopt voor onszelf, maar er nooit (volledig) naar hebben geluisterd. Er waren altijd die ‘stemmetjes’…

‘Dit klopt niet’, ‘kun je beter niet doen’, ‘stom als je dat doet’, ‘hoe haal je het in je hoofd’, ‘wat vinden de anderen ervan’ etc…

En zo liet en laat de buitenwereld zien wat er innerlijk nog in ons afspeelt en hoe vaak we nog geloven in die oude matrixen. Het laat tevens ook zien hoe sterk we nog leven naar die overtuigingen en denken dat we het dan goed doen. Hoe ver we zijn afgeraakt van wie we werkelijk zijn.

Vraag iemand die de klappen van de zweep kent om ondersteuning

We vallen nog regelmatig in de valkuil van oude overtuigingen, waardoor het vaak goed is even iemand te vragen die met je mee kan kijken. Iemand die dit stuk al wat meer in huis heeft en de klappen van de zweep kent. We hebben zo iemand allemaal nodig, een persoon die je kunt vertrouwen en die neutraal is. Ik zie hele mooie ontwikkelingen bij mijn cliënten, juist ook doordat ik de weg heel bewust samen met hen bewandel. In de healing en reading open ik onbewuste lagen waardoor ze ruimte krijgen en samen onderzoeken we welke beweging het beste klopt voor jou. Je Ware natuur ontstaat en je krijgt het gevoel dat je er helemaal mag zijn!

Luisteren naar je gevoel

Zodra je innerlijk kunt afstemmen vanuit je Ware natuur met wat klopt, stroomt het leven. Wat overigens helemaal niet betekent dat het altijd ‘love, peace en harmony’ is. Wel is er altijd die basisrust en ontspanning in het systeem, waar vanuit je je zult bewegen. Ook al is er paniek om je heen, die basis rust is je graadmeter.

We hoeven het eindpunt niet meer te weten of al te zien, maar stappen in elk moment in dat wat klopt.

Dat betekent ook dat er soms juist ‘niets’ is, een leegte. Die willen we liever niet voelen, we doen er alles aan om maar in beweging te blijven. En we vallen weer terug in oplossingen bedenken en de vraag ‘wat nu?’

We willen ook altijd meer en nemen geen genoegen met wat we nu hebben en wat er nu is.

Kunnen we onszelf echt de ruimte geven om gewoon even (onszelf) te zijn?

We leren nu vanuit de eigen basis te voelen wat er klopt voor onszelf. Echter de valkuil is dat we onze eigen stroom verwarren met de stem van het ego ikje, die vaak nog aan het roer staat.

Samengaan

Zodra onze eigen basis staat en we hierop kunnen vertrouwen, dan kunnen we pas echt gaan afstemmen met anderen om te zien of een samenwerking of samengaan echt klopt. Het vasthouden aan een toekomstbeeld of een herinnering aan een ervaring uit het verleden is hierin niet meer mogelijk, dat geeft alleen maar spanning en dan klopt het niet meer. Zo subtiel mogen we gaan voelen!

We geven ons meer over aan de stroom van het moment en vertrouwen op een innerlijk signaal als het niet meer klopt voor ons. Dan is het weer even tijd te onderzoeken wat er dan weer klopt. Zo vervolgen we onze weg.

Als het leven zwaar is

Zodra we gaan strijden wordt het leven zwaar en dat is een duidelijk signaal dat je nog ergens aan vast houdt. Dat betekent gewoon weer even pas op de plaats, ruimte nemen, te zien waar je nog zo aan vasthoudt en te voelen dat het enkel zorgt voor stress en spanning in het systeem, en dat het dan dus niet klopt wat je wilt doen of aan het doen bent.

Vervolgens, als je zover bent, komt daar de ruimte van je Ware natuur, je natuurlijke staat. Deze staat kun je overigens niet oproepen of verbeelden of wat dan ook, want dan zoek je het buiten jezelf.

Vanuit deze Ware natuur kun je vervolgens weer onderzoeken wat wel klopt of je gewoon weer openstellen voor het leven en zien wat dit te bieden heeft.

Afstemmen op de buitenwereld hoeft niet meer

We gaan leren onszelf richting te geven en niet meer af te stemmen op anderen en daar rekening mee houden, onszelf uit te leggen en denken te moeten verklaren. Of, denken te moeten voldoen aan de eisen van de maatschappij of van die organisatie waar je werkt. Echter er tegen strijden of er van weglopen hoeft ook niet meer. Tenzij het echt niet meer klopt, dan ga je vanuit liefde voor jezelf en de ander. Wauw, wat een ruimte ervaren we dan! En tegelijkertijd een enorme rust die alles draagt.

Is deze situatie echt bedreigend of is het slechts jouw reactie vanuit een situatie uit het verleden waarin je pijn hebt ervaren?

Hele diepe overtuigingen en oude patronen komen boven tafel als je echt luistert naar jezelf. Als je echt open bent en onderzoekt waarom je ineens zo heftig reageert op je partner of collega.

We zijn vaak gewend het bij de ander te leggen, maar wat raakt er in ons in die situatie? Durven we daar open en nieuwsgierig naar te kijken en dit in het gevoel toe te laten of afstand te nemen van ‘die stemmetjes’?

Durven we echt eerlijk te zijn naar onszelf en de ander? Klopt het echt dat jij je het gedrag van de ander zo aan moet trekken, of is het slecht een aanname dat het aan jou ligt of dat het bedreigend is?

En, is deze situatie net zo bedreigend als de situatie in ons verleden, waar we de overtuiging aan overgehouden hebben? Kijk eens eerlijk…is het echt bedreigend of reageer je enkel vanuit hetzelfde idee als je al jaren en soms zelfs levens hebt gedaan? Kun je die ander gewoon even laten met zijn of haar overtuiging of strijd?

Zo hoef je de ander en de wereld niet meer te veranderen. Wat een rust geeft dat als je niets meer móet doen! Je leeft je leven en doet enkel wat klopt in alle openheid en eerlijkheid. Maar…niet vanuit je ego ikje…want dan ben je arrogant en ben jij beter dan de ander en móet je de wereld nog redden.

Ontdek je ware natuur, je natuurlijke staat

Om een diepe basis in onszelf te leggen, is het eerst nodig onszelf de ruimte te geven om niet meer te hoeven moeten (of weten, doen, bedenken, begrijpen, willen etc). Zodra je uit deze staat van het ego ikje bent, kun je de ruimte van je Ware natuur gaan ervaren en dan is er eigenlijk pas echte ruimte om eerlijk en open naar jezelf te zijn. Dan is er die openheid en zachtheid waarin alles zich mag ontvouwen aan jou. Het leven komt dan letterlijk naar je toe en je hoeft enkel te kiezen in elk moment wat je aanspreekt en in welke trein je stapt op dat moment. En soms vraagt het even geduld te hebben, in het moment te zijn, voordat er een trein langskomt of een richting zich aandient.

Soms komt er iets op je pad en wil dat ontdekt worden. Dan beleef je hierin van alles en uiteindelijk kom je misschien tot de conclusie dat je het niet moet doen, of juist wel. Zo biedt het leven ons van alles, kansen te over! En het enige dat je hoeft te doen is onderzoeken of je erin mee wilt gaan of niet. Het hoeft niet, het mag!

Zachtheid naar jezelf biedt mogelijkheden om in zachtheid te zijn met de ander

Op het moment dat je die zachtheid naar jezelf hebt geïntegreerd, dan pas zal er ook die zachtheid en openheid naar die ander mogelijk zijn. Oordelen hoeven niet meer, want je hoeft niet meer te strijden voor jouw plek en waarheid. Je mag het gewoon hebben! En die ander ook, of je nu wel of niet tot een overeenstemming komt.

Onzekerheid en onveiligheid doen ons terugtrekken uit het leven of juist gaan strijden

Juist nu in deze tijd is het belangrijk de onderliggende patronen helder te krijgen. Onzekerheid en angst doen ons vaak terugtrekken uit het leven, de deuren bij voorbaat dicht te doen. Te denken dat deze baan niet bij je past, terwijl het misschien enkel een onderliggend patroon is wat bevrijd wil worden. Misschien valt die baan best mee als we het onderliggend patroon blootgelegd hebben, waardoor we ineens vanuit een eigen basis dit werk wel weer kunnen en willen doen.

Welke stap moet ik nu zetten?

Ik zie dat veel mensen, ook mijn cliënten, in zo’n twijfel kunnen zitten over wat ze moeten doen. Het vraagt eerst te zien, wat er onder de twijfel ligt, dat op te klaren en dan maar eens te zien wat er klopt. We mogen hierin juist leren dat diepe onzekerheid en onveiligheid ons enkel heeft doen terugtrekken uit het leven, doen vluchten en telkens weer op zoek te gaan naar iets wat beter is. Zo blijven we zoeken. Toch ligt de basis in onszelf. Zodra die geboren is, kunnen we in elk moment de juiste stappen zetten.

Herken je dit in jezelf? Ik kijk graag met je mee en samen brengen we je weer via diepgaande healing en bewustwording in contact met je Ware Natuur. Onbewuste patronen worden blootgelegd en krijgen ruimte. Je leert te ontkoppelen van hele oude mechanismen en pijn te voelen zonder het overlevingsmechanisme dat je al zo lang hebt ingezet. Steeds meer zal nu jouw Ware, natuurlijke, stroom in het leven een eigen weg mogen vinden.

Ik ontmoet je graag!

Willeke