Samen voor de Nieuwe Aarde

Ik sta voor Samen. Samen op weg zijn naar het creëren van de nieuwe aarde. Samen de eenheid op aarde brengen. We staan nooit alleen op onszelf. Als je je realiseert dat we allen Eén Zijn, allen uit dezelfde Bron komen, allen hetzelfde Licht kennen, dezelfde Liefde dragen en allen dezelfde pijn kennen, dan is er geen afgescheidenheid meer.

Maar in en op weg naar Samen komen we zoveel tegen. Je eigen schoonheid wordt gespiegeld en tegelijkertijd je diepste schaduw. Je wordt in staat gesteld hier doorheen te gaan in de ontmoetingen met anderen en daar waar het mogelijk is in de gezamenlijkheid mét anderen, voor zover ieder zich hierin veilig voelt en je je kwetsbaar kunt opstellen.

Wil je jeZelf door al je lagen realiseren, dan vraagt dit ook in alle lagen en in elke cel je afgescheidenheid, je ego ikje, te onderzoeken, bloot te leggen en te VOELEN. Je kunt er niet enkel naar kijken. Dan ga je niet door je schaduwlagen heen, maar zie je ze slechts. Daarmee breng je de Liefde niet tot in je buik en basis op aarde. Doorvoelen is werkelijk belangrijk. Uiteindelijk ga je zo (steeds meer) je Ware gevoel leven, afgestemd op de Liefde die je Bent.

Samen betekent voor mij ook gelijkwaardigheid, samen voor hetzelfde doel gaan, vanuit je eigen basis. Hiervoor moet je afgestemd zijn op wie jij Bent en weten wat je de nieuwe aarde komt brengen. Kom uit en neem verantwoordelijkheid voor je acties, gedachten en waar jij in gelooft/voor staat. Dan pas zal zich ook laten zien mét wie je werkelijk in de gezamenlijkheid wilt creëren en wát.

Het hogere weten dient hiervoor in te dalen in en samen te gaan met het ware buikgevoel. Dan belichaam je je hogere dimensies in de stof, breng je het hoogste op aarde, komt de hemel op aarde.

Ik geloof dat we dit met z’n allen komen doen. Een grote groep lichtwerkers, of hoe je jezelf ook wilt noemen, met z’n allen staan we voor deze mooie uitdaging. Het gaat er om elkaar te steunen en te helpen. Elkaar te ontmoeten in daar waar de ander is vanuit Liefde en oordeelloosheid, inclusief de oneffenheden van jezelf en de ander. Dat betekent niet dat je allemaal samen moet zijn of werken. Toch is het ook belangrijk om niet op je eigen eiland te blijven. Juist door elkaar te ontmoeten kun je elkaar spiegelen en helpen. Samen kun je doorzien en doorvoelen welke blinde vlekken ervoor zorgen dat je de Eenheid en je bijdrage aan de Nieuwe Aarde nog niet ten volste kunt realiseren.

Zo mooi hoe we dit nu ieder in zijn eigen stuk, op het eigen Pad aan het lopen zijn. En ja, schaduw komt boven, je niet zo mooie stukken, je onveiligheid en onzekerheid laten zich zien om je te helpen door stukken heen te gaan die je niet wilde zien. Vergeet hierin niet jeZelf te zien in wie je Werkelijk Bent en tevens de ander daarin te ontmoeten. Dan komt die nieuwe aarde er stapje voor stapje! Maar ook hierop het resultaat weer loslaten, want de werkelijke realisatie zit hem erin dat je (er) al Bent!

Missie

Mijn missie is jou mee te nemen in de diepe gronden van het gevoelsleven. Door mijn zachte, warme en oordeelloze aanwezigheid kun jij dieper open in je gevoelslagen.

Ik ken zoveel emoties en gevoelens in mezelf dat ik hierin ook heel open ben en het veilig voelt iets van jezelf te delen. Gevoel betekent soms pijn, maar heel vaak ook Fijn! Door niet werkelijk te willen voelen, doe je jezelf tekort. Komt het werkelijk Genieten niet op aarde en in jou. Kun je het leven niet ten diepste aangaan. Op weg naar de belichaming van je ware gevoel, kom je angsten en overtuigingen tegen. Deze ontmoeten we samen, waardoor je steeds weer diepere verbinding krijgt met je ware Zelf. Je Essentie komt werkelijk tot leven!

Innerlijk kind stukken nemen we mee, ook deze ontmoeten we. (Collectieve) mannelijk en vrouwelijke stukken worden verder geopend en ontvangen healing, waardoor ook het mannelijke en vrouwelijke weer meer in eenheid komen met elkaar.